مردم روستای کزاز در محاصره آلودگی صوتی و زیست محیطی

اقتصاد تاچه اندازه شما در عکسهای زیر مشاهده کنید که ما مردم روستای کزاز چه           می کشیم از سه طرف محاصره شدیم هیچ کس اهمیتی به ما نمیدهد و ازصرف دیگر ملک ما را خشک و بی آب کرده اند مسئولین محترم کجایید مگر شما انسان نیستید به خاطر انسان دوستی تا آن طرف مرزهای فلسطین میروید ولی ما که توی خود کشور زندگی میکنیم اصلا دیده نمیشویم.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید