بسته بودن راه اصلی روستای کزاز

همانطور که میدونید راه اصلی که به  طرف شهرستان شازند و از طرف دیگر به  سمت اراک میره  حدود سه سالیه بسته شده چرا؟علت چیه ؟                                          آیا واقعا" فقط جاده روستای کزازه که اینجوریه و یا نه همه جا؟ قطعا"  مشکل ما این دوتا نیست  آیا بی مسئولیتی یک سری از مسئولین محترمی است که به عنوان شورا و دهیار روستا انتخاب شدند ؟آیا بودجه کمه ؟ آیا کزاز همه جور ماشین سبک سنگین نداره  ؟ آیا این راه فرعیه ما ازش رد نمیشویم راه اصلی نیست ؟ میدونم درسته شاید  به خاطر جان مردمه ولی مسئول محترم روستا حتما" روستای رباط میل که رفتی و دیدی اونها هم مشکل ما رو داشتند ولی برو ببین چطوری حلش کردن با دیوار بتونی یا با پل زیر گذر ؟                                                                                                 با چهارتا دیوار بتونی میدونی روزانه چند نفر به خاطر اشتباه یا بهتر بگم بی خیالی شما جانشون در خطره امیدوارم تا اتفاقی نیوفتاده هر چه زودتر  این مشکل   حل و به این روستاکه فراموش شده سر سامون داده بشه انشاء الله .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید